overnatting

På Skaidi finnes det to gode overnattingstilbud. Begge tilbudene ligger bare 10 min kjøring 
fra Skisenteret. Ta kontakt for gode overnattingstilbud.

 

Skaidi Hotell:
www.skaidihotel.no

 

Skaidicenteret:
www.skaidicenteret.no